Finante pentru non-finantisti

Curs open 25-26 Octombrie 2017, București


Scopul cursului

Ca manager, este important să ȋnţelegi efectele financiare ale deciziilor luate ȋn business.

Te invităm să gândeşti prin prisma indicatorilor folositi de TOP management ȋn evaluarea financiară a performanţelor business-ului.


Beneficii pentru participanți:

Să aibă o ȋnţelegere asupra operaţiilor cu impact financiar din cadrul companiei;

Să adopte decizii optime din punct de vedere financiar;

Să poată găsi şi dezvolta soluţii de creştere a profitabilităţii şi de ȋmbunătăţire a cash-flow-ului companiei;

Să deţină un set de cunostinte esenţiale aplicabile imediat în activitatea de zi cu zi.


PROGRAMA DETALIATA

Modul I

I. Introducere în zona financiară a unui business 

 • Contul de profit și pierdere
 • Bilanțul contabil
 • Fluxul de numerar (cash flow)

 II. Analiza contului de profit și pierdere

 • Ecuația generală profit & loss
 • Principalele tipuri de venituri și cheltuieli
 • EBIT și EBITDA – când folosim cele două metode de calcul
 • Cheltuieli fixe vs cheltuieli variabile
 • Calculul pragului de rentabilitate
 • Cheltuieli directe vs cheltuieli indirecte – importanța lor și cum le optimizam

III. Fluxul de numerar – cashflow

 • Sursele fluxului de numerar
 • Profit vs cashflow; reconcilierea celor două instrumente
 • Fluxul de numerar și legătura cu celelalte rapoarte financiare
 • Eficientizarea fluxului de numerar. Metode, căi și semnale de alarmă
 • Cash flow forecast – importanța și impactul asupra activității operaționale

IV. Analiza financiară

 • Pragul de rentabilitate (când devine business-ul profitabil)
 • Principalii indicatori financiari – descriere și definire, CÂND și UNDE îi folosim
 • Indicatori de profitabilitate (marja profitului brut/net, ROCE, ROE, Asset turnover)

 

Modul 2

I. Bilanțul contabil

 • Ecuația de bază a bilanțului contabil
 • Principalele elemente ale bilanțului contabil
 • Capitalul circulant și importanța lui într-o afacere – cum optimizaă capitalul circulant

II. Analiza financiara

 • Pragul de rentabilitate (când devine business-ul profitabil)
 • Principalii indicatori financiari – descriere și definire, CÂND și UNDE îi folosim:
  • Indicatori de lichiditate (DRO, DPO, stock rotation, WC/net sales)
  • Indicatori de îndatorări
  • Indicatori de piață
  • Principalii indicatori folosiți de către investitori

III. Cum creștem profitabilitatea

 • Return on sales vs asset turnover și modalități de creștere a profitabilității
 • Rata de discount anuală ca instrument în negociere și impactul asupra profitabilității companiei
 • Impactul promoțiilor și discount-urilor acordate în P&L – Impactul provizioanelor (clienți, stocuri, etc.) asupra profitabilității

IV. Bugetare și planificare – instrument de eficiență managerială

 • Bugetele și cultura companiei
 • Construirea bugetelor – metodologie și practică
 • Controlul bugetelor și revizuirea lor

 TRAINER |Adrian VESELU

Adrian fructifică experienţa de peste 23 de ani ȋn domeniul financiar şi ȋn management, dintre care 15 ani ȋn poziţii de conducere şi ca membru ȋn board ȋn trei companii multinaţionale. Ultimii  ani au fost dedicaţi training-ului şi consultanţei, susținând peste 100 de sesiuni de training. Dezvoltă şi implementează programe privind construirea strategiei de business la nivel corporativ, oferă consultanţă și formare ȋn management financiar. aici CV.  

TARIF

Tariful pentru acest program este de 380 euro + TVA/participant.

Tariful include:

 • livrare și suport curs, diplomă de participare
 • pauze de masă și cafea

DETALII SUPLIMENTARE SI INSCRIERI

daniela.penescu@dynamic-learning.ro

0744 65 27 00


Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj