Fiscalitatea din perspectiva manageriala

Curs open, Bucuresti


De ce să participi la curs?

Sustenabilitatea oricărei afaceri va depinde, întotdeauna, de doi factori critici: profitabilitatea și lichiditatea. Astfel, atât din perspectiva top managementului, dar și a directorilor operaționali sau ai departamentelor de suport, deciziile comerciale ar trebui să țină cont și de implicațiile fiscale ale tranzacțiilor planificate, întrucât acestea pot avea un impact semnificativ asupra ambilor factori.

O bună înțelegere a mecanismelor fiscale de către toate persoanele cu putere de decizie din cadrul unei societăți nu doar facilitează conformarea administrativă, ci este esențială și pentru evitarea costurilor generate de absența unui bun management financiar. Acesta din urmă face apel atât la abilitățile generale de leadership, cât și la competențe tehnice, specifice unei educații financiare solide, dobândite prin învățare.


Cui se adresează cursul

Cursul se adresează Directorilor generali, antreprenorilor, Directorilor departamentelor operaționale (Vânzări, Achiziții, Logistică), Coordonatorilor departamentelor de suport (Marketing, Resurse Umane), angajaților din Departamentul financiar-contabil, precum și oricăror alte persoane interesate să dobândească o înțelegere de ansamblu a implicațiilor fiscalității asupra activităților economice desfășurate în România.


Metoda de lucru

Cursul se bazează pe metoda învățării experiențiale, având un grad ridicat de interactivitate.

Printre metodele de formare folosite în cadrul cursului menționăm: exerciții, discuții în grupuri mici, discuții în grupul mare, sesiuni de tip World Café, studii de caz în echipă. Tematica exercițiilor și a studiilor de caz folosite va fi bazată pe cazuri reale și va fi adaptată în funcție de interesul participanților, manifestat în cadrul analizei prealabile a nevoilor de training.


Obiective de învățare

Scopul general al cursului este dobândirea de către participanți a unei înțelegeri de ansamblu a fiscalității românești, care să le permită luarea unor decizii informate privind tranzacțiile economice în care sunt implicați și impactul fiscal al acestora.

La finalul a două zile de curs (12 ore de formare), participanții vor putea:

 • să determine dacă o tranzacție intră sub incidența următoarelor taxe și impozite (sau să identifice sursele de informații necesare, în cazul situațiilor mai puțin uzuale):
 • să cunoască facilitățile fiscale esențiale la care ar putea face apel în cadrul afacerii;
 • să facă distincția între diverse alternative de structurare a unei tranzacții din punct de vedere fiscal;
 • să realizeze o analiză elementară a unei tranzacții simple din perspectiva impactului fiscal potențial al acesteia;
 • să înțeleagă și să folosească în practică noțiunile de bază din domeniul fiscalității;
  1. impozitul pe profit;
  2. impozitul pe venit;
  3. contribuțiile la bugetele de asigurări sociale;
  4. impozitul cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților;
  5. impozitul pe veniturile microîntreprinderii;
  6. taxa pe valoarea adăugată;
  7. accizele;
  8. impozitele și taxele locale.
 • să dobândească o înțelegere a principiilor fiscalității/impozitării în cadru internațional;
 • să înțeleagă aspectele de bază privind procedurile fiscale astfel încât să poată gestiona în mod rezonabil experiența directă sau indirectă a unui control financiar-fiscal;
 • să dobândească cunoștințe elementare despre utilizarea prețurilor de transfer;
 • să comunice mai ușor și mai eficient cu specialiștii din domeniul financiar-contabil;
 • să abordeze spețele fiscale într-un mod informat și cu încredere, pentru o bună gestiune a riscurilor.


Agenda curs FISCALITATEA DIN PERSPECTIVA MANAGERIALA

Cadrul fiscal general

 • Caracteristicile mediului fiscal românesc
 • Răspunderea în cadrul afacerii și managementul activ al riscurilor și oportunităților fiscale
 • Cum ținem pasul cu legislația dinamică și ce surse de informare folosim
 • Tipologia contribuabililor
 • Privire de ansamblu asupra taxelor și impozitelor
 • Repere privind analiza impactului fiscal asupra tranzacțiilor

Noțiuni de bază privind taxele și impozitele

 • Impozitul pe profit
 • Impozitul pe venit – abordarea principalelor tipuri de venituri
 • Contribuțiile la bugetele de asigurări sociale
 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderii
 • Taxa pe valoarea adăugată
 • Accizele
 • Impozitele și taxele locale

Abordarea acestei secțiuni va fi una practică, noțiunile fiind introduse în cadrul unor studii de caz cu un grad mediu de complexitate.

Tematica modulului acoperă reglementările specifice, calculul, declararea și plata taxelor și impozitelor menționate.

Fiscalitate internațională 

 • Principii de bază în fiscalitatea internațională
 • Înțelegerea și evitarea dublei impuneri
 • Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților
 • Prețuri de transfer în cazul tranzacțiilor cu nerezidenții

Procedură fiscală 

 • Noțiuni esențiale de procedură fiscală;
 • Specificul relației cu autoritățile fiscale române;
 • Cunoașterea drepturilor fundamentale;
 • Cum procedăm în cazul unei inspecții fiscale sau al unui control anti-fraudă?

Metode de control aflate la dispoziția managerilor

 • Selectarea și lucrul cu specialiștii din domeniul financiar-contabil
 • Screening-ul ariilor de risc
 • Metode de diminuare a riscurilor fiscale
 • Metode de monitorizare și control aflate la îndemâna managerilor

 Cursul poate fi personalizat și susținut și in-house, la cerere.TRAINER |Irina POPESCU

Irina are o experiență de 11 ani în domeniul financiar, fiind membru ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, corpul contabililor din Marea Britanie) și membru activ al Camerei Consultanților Fiscali. După ce a lucrat șase ani în KPMG România, ea este acum Managing Partner al societății de consultanță  Positive Projects, prin care sprijină inițiative cu impact pozitiv în economia românească (organizații nonprofit, antreprenori sociali sau tineri cu idei inovative). Irina reunește experiența unui consultant financiar cu aceea a unui trainer pasionat, fiind formator acreditat. Programele derulate de ea până acum au acoperit următoarele domenii: cursuri de formare pentru specialiști din domeniul financiar, finanțe pentru manageri fără background economic, cursuri de finanțe personale pentru adulți și copii, management  în organizațiile nonprofit, dar și programe vizând dezvoltarea sau revizuirea modelelor și strategiilor de afaceri, politici și raportare de sustenabilitate pe cei trei piloni (economic, social și mediu) în mediul corporativ." În domeniul financiar, Irina a lucrat cu bănci naționale, burse, instituții de credit, societăți de leasing, societăți de asigurare și cu alte instituții financiare nonbancare din Romania și din străinătate, din perspectiva de consultant, trainer sau auditor. În timpul liber, Irina este și un voluntar dedicat pentru mai multe cauze nonprofit, în anul 2013 fiind câștigătoarea titlului de Voluntarul anului în domeniul sănătății, acordat de către Federația VOLUM.

TARIF

Tariful este de 280 euro+TVA/participant. Pentru mai mult de doi participanți se acordă reducere.

Tariful include:

 • Livrare curs 2 zile, 09.00-15.00, pauze de pranz si cafea
 • Suport de curs, materiale si diploma de participare

DETALII SUPLIMENTARE SI INSCRIERI

daniela.penescu@dynamic-learning.ro

0744 65 27 00


Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj